wonen in Vinderhoute

  • Een statig dorpshuis met twee waardevolle gevels aan de straatzijde is achteraan ideaal zuidoost georiënteerd. De bestaande aanbouw en de inplanting van de trap verhinderen echter een breed zicht op de tuin en zorgen voor geslotenheid en weinig licht en zon in het huis. Het behoud van een achterbouw is echter wenselijk naar woonoppervlak en de positie van de aanbouw geeft de tuin een akoestische afscherming van een nabijgelegen weg. 

    Het bestaande trappenhuis wordt in het nieuwe plan verplaatst en gepositioneerd tussen bestaande inkomhal en aangrenzende garage. Hierdoor wordt de achterzijde van het hoofdhuis vrij gemaakt en ontstaan aaneengesloten leefruimten rondom een groot terras.

    De bestaande achterbouw wordt om bouwtechnische redenen afgebroken en vervangen door een nieuw volume dichter bij de perceelgrens. De achtergevel hoofdhuis en de nieuwe achterbouw krijgen een open gevel naar een omsloten terras bestaande uit een opeenvolging van portieken die aansluiting vinden bij de bestaande ramen van het huis. De gevelverdeling vermijdt grote overspanningen en spreidt negatieve puntlasten op de bestaande funderingen. 

    De leefruimte strekt zich uit van zij- naar zijgevel en voor- naar achtergevel en bestaat uit een aaneensluiting van kamers en doorzichten die zich kunnen openen en afsluiten. Het nieuwe terras vormt een afgeboorde buitenkamer die de warmte en zon capteert en zicht biedt op de lager gelegen tuin. De twee waardevolle gevels worden gerestaureerd. Twee nieuwe gevels bouwen verder op het ritme van de bestaande openingen.