SCHOOL - VINDERHOUTE

 • all photos by Frederik Vercruysse unless stated otherwise

 • Ons schoolproject in Vinderhoute omvat 8 klassen, een polyvalente ruimte, de buitenruimte en speelplaats, het ontwerp van de binneninrichting, de integratie van de hoogspanningscabine van het dorp en de naschoolse opvang.

  Het bestaande schoolgebouw en de directeurswoning zouden we hergebruiken. De houten noodklassen werden afgebroken. De site is gelegen tussen beschermde monumenten; de Sint-Baafskerk en het naastliggend ‘‘wit herenhuis”. De opdracht vraagt een omvangrijk programma te integreren op een klein oppervlak in een omsloten binnengebied. Ons ontwerp past zich in zijn omgeving in en houdt rekening met de dorpstypologie en het specifieke karakter van Vinderhoute.

  De nieuw uitbreiding bestaat uit twee rechthoekige volumes met hellende daken die zorgvuldig aansluiten bij de omliggende bebouwing en die samen met de bestaande schoolvleugel de centrale speelplaats en de oude directeurswoning omsluiten. De polyvalente ruimte, de bestaande refter en speelplaats worden dubbel gebruikt en maken ook na de schooluren deel uit van het dorp.

 • De school in Vinderhoute is een dorpsschool van vandaag en morgen, een collectieve plek voor leerlingen en inwoners, met referenties naar het verleden en de omgeving.

  De gebruikte materialen sluiten in kleur, verwerking en detaillering aan bij hun context. Ruwe handvormstenen zijn in een werkgang opgemetseld; de doorstrijkmortel in de voegen schuin aangedrukt met een dagstreep. De aluminium ramen en raamkaders zijn zacht geanodiseerd. Hellende daken in rood geglazuurde pannen maken bewust deel uit van de ontwerptypologie maar de dakkap wordt ook ruimtelijk benut. Door de opslagruimte te combineren met technieken behoudt men, binnen een vastgelegde bouwhoogte, ruime gangen en klashoogtes van 3,2m en meer.

  Een harde speelplaats wordt gecombineerd met een speelveld verderop. Betonnen stoeptegels in diagonaalverband voeren het water af naar een centraal infiltratiebekken. Een opgeheven voetweg brengen we terug in ons plan. Het perspectief naar de kerk geeft tegelijk doorzicht en licht aan de gang.